Takimi me perfaqesues nga NYU Abu Dhabi
10.11.2014
Z. Justin van Dyke, përfaqësues i NYU Abu Dhabi zhvilloi një takim në qendrën EducationUSA me studentë të interesuar lidhur me  NYU Abu Dhabi, më datë 10 nentor. Ai foli mbi programet e studimet që ofron ky universitet dhe mbi mundësitë e bursave.
NYA Abu Dhabi e përgatit studentin për lidership, komunikimin ndërkulturor, punë kërkimore, diplomaci dhe shërbimet publike kështu që ato mund të kuptojnë aftësitë e tyre për t’u bërë qytetarë botëror të ndërgjegjshëm.

Mr. Justin van Dyke, representative of NYU Abu Dhabi, held a meeting in EducationUSA center with interested students who wanted to learn more about NYU Abu Dhabi, on November 10, 2014.
He talked about the majors that the university offers and about the scholarships opportunities.
NYU Abu Dhabi equips students for leadership, cross-cultural communication, research, diplomacy, and public service so that they may realize their potential to become confident world citizens.