EducationUSA visited the Social Education & Environment Protection Center in Vlora
17.11.2014
Qendra Informative e Arsimit Amerikan ne Shqiperi sot, me date 17 nentor, vizitoi Qendren Edukimi Social dhe Mbrojtaja e Mjedisit ne Vlore. Vullnetare te kesaj Qendre, nxenes te shkolles Ali Demi moren informacion nga afer lidhur me sherbimet qe ofron EducationUSA, procedurat e aplikimit, mundesite e bursave per te studjuar ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, etj.. Te interesuarit lane kontaktet e tyre per te marre informacione te ndryshme elektronikisht.

EducationUSA Advising Center in Albania today, November 17th, visited the Social Education & Environment Protection Center in Vlora. Volunteer of this Center, high school students from Ali Demi high school in Vlora, were introduced about the EducationUSA services, the application procedures, scholarship opportunities to study in USA, etc. The interested students left their contacts to receive more information electronically.