Former Nasa Astronaut Marsha Ivins
30.09.2015
Zyra EducationUSA në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane dhe Qendrën Youth Act organizoi më datë 29 shtator takimin me Ish Austronauten Amerikane Marsha Ivins. Austronautja ka kryer 5 misione në hapësirë dhe ndau me nxënësit e shkollave të mesme të Tiranës eksperincat e saj, sfidat, arritjet, momentë të vështira por edhe më të veçantat e jetës së saj.

EducationUSA Albania in collaboration with US Embassy in Tirana and Youthact Center organized an event with the former NASA astronaut Marsha Ivins on September 29, 2015. The astronaut has completed 5 missions in space and she shared her experiences, challenges, achievements, difficult moments, but also the most special ones of her life with the high school students.