Third Meeting of Competitive College Club/Takimi i tretë i Competitive College Club
27.11.2015
On November 27, EducationUSA Albania organized the third meeting of the Competitive College Club. The topic was about the testing requirements in the US higher institution for undergraduate studies. Three representatives from Meridian Center, which is a certified center for these tests, gave information about TOEFL, IELTS, SAT, ACT tests. They answered the questions that the club's students had about the tests preparation and registration.

Më 27 tetor, EducationUSA Albania organizojë takimin e tretë e Competitive College Club. Tema ishte mbi kriteret e testimit në institucionet e arsimit të lartë në ShBA për studimet Bachelor. Tre përfaqësues nga Qendra e Kurseve Meridian, e cila është një qendër e licensuar për këto teste, dhanë informacion mbi testet e TOEFL-it, IELTS-it, SAT-it, ACT-s. Ata iu përgjigjen pyetjeve të nxënësve të Klubit mbi përgatitjen e testeve dhe regjistrimin.