Outreach on study in the U.S.
20.10.2016
Ditën e Enjte, date 20 tetor, 50 të rinj nga Tirana morën informacion të detajuar për studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anëtarë të Këshillit Rinor Amerikan, anëtare të Kartës Rinore Evropiane dhe gjimnaziste mësuan më tepër rreth procedurave të aplikimit, bursa të mundshme të ofruara nga universitetet amerikane dhe programi Competitive College Club. Aktiviteti zgjati rreth 2 orë në mjediset e Innovation HUB në Tiranë.

On Thursday, October 20, 2016, 50 participants in the event got detailed information about studying in the U.S. Youth Council members, members of European Youth Card and high school students learned more about the application procedures, scholarships and about Competitive College Club. The activities lasted about 2 hours and took place at the Innovation Hub in Tirana.