Graduate studies/Studimet master
29.01.2019
#ENG: EducationUSA Albania held presentations on graduate studies in the U.S. at Albanian University and at Luarasi University during January. At Luarasi University, the adviser and the Albanian Alumni from Pittsburgh School of Law talked about the LLM programs in the U.S.

#ALB: EducationUSA në Shqipëri, gjatë muajit të janarit, bëri dy prezantime mbi studimet në Amerikë në Albanian University dhe te kolegji universitar Luarasi. Te kolegji universitar Luarasi, këshilluesja e EducationUSA dhe ish i diplomuar në Pittsburgh School of Law folëm mbi programet LLM në Amerikë.