Maturanti Arber Dumani do te studjoje ne Metropolitan Community College, MO
09.10.2013
Maturanti Arber Dumani i shkolles se mesme Njuton ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Metropolitan Community College (MCC) ne Missouri, USA. Arberi ka zgjedhur te studjoje Liberal Arts and Social Science dhe do te filloj shkollen ne Janar 2014.
Pas eksperiences 1 vjecare te programit YES ne Shtetet e Bashkuara, ai ka vendosur te rikthehet serish per te realizuar aty studimet e larta.

Suksese te metejshme Arber!

The Albanian high school student Arber Dumani from "Njuton" high school has successfully completed the admission procedure at Metropolitan Community College (MCC) in Missouri, USA.
Arberi has chosen to study Liberal Arts and Social Science and will start the school on January 2014.
After 1 year of experience by YES program in the United States, he has decided to return back at USA to start his university studies.

Further success to Arber!