Maturantja Albana Marku do te studjoje ne Oakland Community College ne Michigan
05.11.2013
Maturantja Albana Marku e shkolles se mesme At Shtjefen Gjeçovi, Laç ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Oakland Community College, Michigan, USA.
Albana ka zgjedhur te studjoje Business Administration and Management dhe do te filloj shkollen ne Janar 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Kolegjit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Albana!

The Albanian high school student Albana Marku from "At Shtjefen Gjeçovi" High School, in Laç, has successfully completed the admission procedure at Oakland Community College, Michigan, USA.
Albana has chose to study Business Administration and Management and will start the school on January 2014.
The College selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Albana!