Maturantja Aliona Leka nga pogradeci do te studjoje ne Cal State Fullerton, CA, USA
09.05.2014
Maturantja Aliona Leka e shkolles se mesme Gjergj Pekmezi, Pogradec, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Cal State Fullerton, CA, USA.
Aliona ka zgjedhur te studjoje Inxhinieri dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Aliona!

The Albanian high school student Aliona Leka from "Gjergj Pekmezi" High School in Pogradec, has successfully completed the admission procedure at Cal State Fullerton, CA, USA.
Aliona has choose to study Engineering and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Aliona!