Nxenesja e shkolles se mesme International, Vlore do te studjoj ne Brigham Young University
15.05.2014
Maturantja Paola Çajupi e shkolles se mesme International, Vlore, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Brigham Young University, Utah, USA.
Paola ka zgjedhur te studjoje Neuroscience dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Paola!

The Albanian high school student Paola Çajupi from "International" High School in Vlora, has successfully completed the admission procedure at Brigham Young University, Utah, USA.
Paola has choose to study Neuroscience and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Paola!