Maturantja Armora Rama do te studjoj ne Westminster College, Utah, USA.
21.05.2014
Maturantja Armora Rama e shkolles se mesme Qemal Stafa, Tirane, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Westminster College, Utah, USA.
Armora ka zgjedhur te studjoje Computer Science dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Armora!

The Albanian high school student Armora Rama from Qemal Stafa High School in Tirana, has successfully completed the admission procedure at Westminster College, Utah, USA.
Armora has choose to study Computer Science and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Armora!