Maturantja Adela SaraƧ do te studjoje ne UW-Madison, WI, USA.
02.06.2014
Maturantja Adela Saraç e shkolles se mesme Mehmet Akif, vajza, Tirane, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne UW-Madison, WI, USA.
Adela ka zgjedhur te studjoje Inxhinieri Kimike dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Adela!

The Albanian high school student Adela Saraçi from Mehmet Akif in Tirana, has successfully completed the admission procedure at UW-Madison, WI USA.
Adela has choose to study Chemical Engineering and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Adela!