Maturantja Ersila Zeneli do te studjoje ne Community College Philadelphia, PE, USA
11.06.2014
Maturantja Ersila Zeneli e shkolles se mesme Preca College, Korçe, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Community College Philadelphia, PE, USA

Ersila ka zgjedhur te studjoje Kontabilitet dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Ersila!

The Albanian high school student Ersila Zeneli from Preca College in Korca, has successfully completed the admission procedure at Community College Philadelphia, PE, USA
Ersila has choose to study Accounting and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Ersila!