Maturanti Fjodor Merkuri do te studjoj ne University of Massachusetts Lowell, MA, USA
16.06.2014
Maturanti Fjodor Merkuri i shkolles se mesme Turgut Ozal, Tirane, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne University of Massachusetts Lowell, MA, USA.

Fjodori ka zgjedhur te studjoje Bioteknologji dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Fjodor!

The Albanian high school student Fjodor Merkuri from Turgut Ozal in Tirana, has successfully completed the admission procedure at University of Massachusetts Lowell, MA, USA.
Fjodori has choose to study Biotechnology and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Fjodor!