Maturantja Eva Bajraktari do te studjoj ne William Paterson University, NJ, USA.
14.07.2014
Maturantja Eva Bajraktari e shkolles se mesme Turgut Ozal, Tirane, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne William Paterson University, NJ, USA.
Eva ka zgjedhur te studjoje Biologji dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Eva!

The Albanian high school student Eva Bajraktari from Turgut Ozal in Tirana, has successfully completed the admission procedure at William Paterson University, NJ, USA.
Eva has choose to study Biology and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Eva!