Maturantja Keida Marku do te studjoj ne Oakland University, MI, USA.
12.08.2014
Maturantja Keida Marku e shkolles se mesme Hydajet Lezha, Lezhe, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne Oakland University, MI, USA.
Keida ka zgjedhur te studjoje Computer Engeneering dhe do te filloj shkollen ne muajin Shtator 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Keida!

The Albanian high school student Keida Marku from from Hydajet Lezha, Lezhe, has successfully completed the admission procedure at Oakland University, MI, USA.
Keida has choose to study Computer Engeneering and will start the school on September 2014.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Keida!