Maturanti Aidi Qyqja i shkolles se mesme Ismail Qemali do te studjoje ne St Francis College, NY, USA
20.08.2014
Maturanti Aidi Qyqja i shkolles se mesme Ismail Qemali, Tirane, ka perfunduar me sukses proceduren e pranimit ne St Francis College, NY, USA.
Aidi ka zgjedhur te studjoje Finance dhe do te filloj shkollen ne muajin Gusht 2014.
Proceduren e perzgjedhjes se Universitetit dhe proceduren e aplikimit e ka kryer prane Qendres Informative te Arsimit Amerikan ne Tirane.

Suksese te metejshme Aidi!

The Albanian high school student Aidi Qyqja from from Ismail Qemali, Tirane, has successfully completed the admission procedure at St Francis College, NY, USA.
Aidi has choose to study Finance and will start the schoo this August.
The University selection procedure and the application procedure was performed at the EducationUSA Advising Center in Tirana.

Further success to Aidi!