CCC session on SAT
25.01.2019
#ENG: SAT is one of the standardized test required for the students who want to apply for an undergraduate program in the U.S. EducationUSA Albania in collaboration with Meridian Center organized a session on SAT exams with the Competitive College Club. The students got information on the SAT and SAT subjects exams. They learned about the structure of the exams and tips and tricks on how to score well. #EducationUSA #CCC

#ALB: SAT është një nga testet e kërkuara nga universitetet ose kolegjet në Amerikë për studentët që duan të vazhdojnë studimet bachelor. EducationUSA në Shqipëria në bashkëpunim me qendrën Meridian organizoni një seancë mbi SAT me anëtarët e CCC. Nxënësit morën informacion provimet e SAT dhe SAT subject. Ato u informuan mbi strukturën dhe i dhanë këshilla si të dilnin sa më mirë në këto provime. #EducationUSA #CCC