Transferring from community college to a university
28.10.2021
???????? Community colleges are a great way to make your U.S. studies more affordable, and their degree is easily transferred to a 4-year college and university so that you can get your bachelor's degree. The Competitive College Club students had a session on the 2+2 programs yesterday. The guest speakers were Wissem Abid from Snow College, Utah, and Dr. Phil Hull from Northwest Missouri State University. They explained what the community colleges offer and how you can transfer your associate degree to a  university, and they answered all the students' questions.


???????? Kolegjet komunitare janë një mënyrë e mirë sesi të bëni më të përballueshëm shkollimin tuaj në Amerikë dhe diploma e tyre është lehtësisht e transferueshme në një kolegj 4 vjeçar apo universitet për të përfunduar diplomën bachelor. Dje, nxënësit e Klubit të Kolegjeve Konkuruese patën një seancë mbi programet 2+2. Të ftuar ishin Wissem Abid nga Kolegji Snow, në Utah dhe Dr. Phil Hull nga universiteti shtetëror i Northwest Missouri. Ata shpjeguan çfarë janë kolegjet komunitare dhe sesi mund ta tranferosh diplomën e asociuar në një universitet dhe gjithashtu iu përgjigjen pyetjeve të nxënësve.