Virtual Info session - American Corner Vlora
21.10.2021
American Corner Vlora hosted an open virtual info session for students who were interested in studying for an undergraduate or a graduate program in the U.S.. EducationUSA Advisor Aida Hudhri answered their questions about the application process, admission requirements and the entry exams they had to complete.


American Corner Vlora organizoi një seancë të hapur virtual informacioni për studentët që ishin të interesuar të studionin në një program universitar ose pasuniversitar në SHBA. Këshilltarja e EducationUSA Aida Hudhri iu përgjigj pyetjeve të tyre në lidhje me procesin e aplikimit, kërkesat e pranimit dhe provimet hyrese qe ata duhet te plotesojne.